2016 KPSS Sınavına Kimler Girebilir? Sınava girebilecekler ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile belirlenmiş bulunmaktadır. Lise statüsünde bulunan öğürencilerin hepsi giremese de, bazı sınıflarda okumakta olan öğrenciler, 2016 KPSS sınavına, lise konumundan girme hakkına sahip olacaklardır.

Ayrıca B grubunda yer alan memurluk kadroları için de KPSS sınavı çift yıllarda yapılmakta olup, bu sınavlardan elde edilen puanlar 2 yıl süre ile geçerli olmaktadır.

KPSS Yerleştirmeleri Nasıl Yapılır?

2016 KPSS sınav sonuçlarına göre yapılan 2016 KPSS yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme sistemine göre gerçekleşmektedir.

B grubu memurluk kadrosu için çift yıllarda sınava giren adayların elde etmiş olduğu puanlar, 2 yıl süresince geçerli olmak ile birlikte, kurumsal alım yapılması durumunun haricinde, bu adaylar 4 merkezi yerleştirme işlemine tabi tutulmaktadır. Merkezi yerleştirme işlemleri ise, Kasım ayı ile Haziran ayında yapılmaktadır.

KPSS Sınavına Girebilmek İçin Mezun Olmak Şart Mıdır?

KPSS sınavına girebilmek için mezun olma şartı aranmamaktadır. Sınavlardan elde edilen puan, 2 yıl süresince geçerli olacağı için ve adaylar bu süre zarfında liseden mezun olma şansını elde edeceği için, adayların 2016 KPSS sınavına lise düzeyinden girmelerine hak tanınmıştır. Bu konu hakkındaki gerekli açıklama ÖSYM tarafından hazırlanan 2016 KPSS Başvuru Kılavuzunda detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Mezun Olmadan KPSS Tercihi Yapılabilir mi?

ÖSYM tarafından hazırlanan 2016 KPSS başvuru Kılavuzunda da görüleceği üzere, adayların mezun olmadan KPSS tercih yapma imkanı bulunmamaktadır. Eğer ÖSYM tarafından herhangi bir yerleştirme yapılmış ise, adaylar mezun olmadığı takdirde bu haklarından da yararlanamamaktadır.