Ramazan Bayramı Boyunca Otoyol ve Toplu Taşıma Ücretsiz olacak.Değerli tcnoile com okurları, Geleneksel olarak her Ramazan ve Kurban bayramı yapılan Otoyol ve Toplu Taşıma Ücretsiz olması ile ilgili bakanları kurulu bu sene de ücretiz olması yönünde karar aldı.

Bakanlar kurulu kararıyla, bayram boyunca otoyol, boğaz köprülerinden geçişler ile toplu taşıma ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

6/7/2015 TARİHLİ VE 2015/7912 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 52- Ramazan Bayramı tatili nedeniyle;

a) 16 Temmuz 2015 Perşembe günü saat 00.00’dan başlayarak 20 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat 07.00’a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden yararlananlar,

b) 17 Temmuz 2015 Cuma günü saat 00.00’dan başlayarak 19 Temmuz 2015 Pazar günü saat 24.00’a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.