Eski SSK Primlerim Gözükmüyor

Binlerce vatandaş eski ssk hizmetlerinin görünmediğinden dert yanıyor bu durum malesef emeklilik işlemlerinde vatandaşı mağdur etmektedir. Görünmeyen sigorta primlerinizi nasıl kazanabilirsiniz bugün bu konuya ilişkin önemli detayları size anlatmaya çalışacağız.

2004 öncesindeki sigortalı hizmetleri ile ilgili kayıtlarında ciddi sıkıntılar bulunuyor.Zira bu tarih öncesinde sigortalılık bildirim sistemi hem farklıydı, hem de manuel ortamda tutuluyordu.

Aylık prim ve hizmet belgesinin kullanılmaya başlandığı Mayıs 2004 dönemi öncesinde sigortalıların bildirimi için, bu belge yerine “Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi”, “Aylık Sosyal Güvenlik Prim Destek Bordrosu” ile “Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu” verilmekteydi.

Dört aylık dönem bordrolarına sigortalının adı, soyadı, SSK sicil numarası, sigortalının çalışma gün sayısı ve prime esas kazanç toplamlarının yazılıyor, bu yolla hizmetleri bildiriliyordu.

Ne var ki dört aylık dönem bordroları sağlıklı verilmediğinden, sigortalının iş girişi bildirilmesine karşın hizmetinin bildirilmemesinden veyahut da SGK’nın (o dönemki adıyla SSK’nın) kayıtları düzgün tutmaması nedeniyle sorunlar bulunuyor.

Sigorta Primlerin Neden Gözükmüyor?

Hizmetlerinizin görünmemesinin ilk sebebi sigortalıların çalışmasına rağmen bu hizmetlerinin gün dökümlerinde hiç gözükmemesi.

İkinci en yaygın sebeb, sigortalıların gün dökümlerinden başka kişilerin isimlerinin görünmesi.

Üçüncü en yaygın durum ise işe girişi olan sigortalının hizmetlerinin görünmemesi yada eksik görünmesi.

Bu durumlar ayni kişiye iki sicil numarası verilmesi ya da bir sicil numarasının iki kişiye verilmesi sonucu oluşmuş olabiliyor. Yahut da dört aylık dönem bordroları SGK tarafından işlenmemiş olabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bu duruma topluca sicilsiz tahakkuklar adı verilmektedir.

Hizmetleriniz Görünmüyor Ne Yapmam Gerekiyor?

Eskiye dönük sigorta günlerinizi bağlı bulunduğunuz ilin SGK ….. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir dilekçe ile o günlere ait hizmetlerinizin tespit edilmesini isteyebilirsiniz. Bu konuda şanslı olmalısınız zira SGK arşivlerinde bu bilgileri bulmak çok zor olabiliyor. Şayet elinizde geçmiş dönemde çalıştığınızı ispatlayacak bordro-mahkeme karar vs. delil var ise dilekçenizi eklemeniz sonuç almanız açısından önemlidir.