Etiket arşivi: Çocuk parası nereden çekilir

Çocuk parası yardımı birinci ikinci ve üçüncü çocuğa ne kadar ödenir

Çocuk parası yardımı birinci ikinci ve üçüncü çocuğa ne kadar ödenir, Yeni doğan çocuğun ilk bakımının yapılması için Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı aracılığıyla ailelere destek olmak için devlet tarafından doğum yardımı ya da halk arasındaki adıyla çocuk parası verilmektedir. 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15/052015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine, canlı doğan çocuklar için bu yardım parası ödenmektedir.

Çocuk Parası yardımı kimlere yapılır

Değerli okurumuz doğum yardımı ya da diğer adıyla çocuk parasına hak kazanabilmek için öncelikle; çocuğun 15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı olarak doğmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Ayrıca 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında kalan çocuklar da bu yardımdan yararlanabilecektir.

Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilmektedir. Ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde, 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dâhil edilmektedir.

Doğum yardımı annenin sağ ve Türk Vatandaşı olması durumunda anneye verilmekte, başvurular ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında Konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise ilgili kurumlarına yapılmaktadır.

Doğum yardımı ödemesi ne kadar

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15/052015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılmaktadır.

Devletin çocuk parası için belirlemiş olduğu rakamlara baktığımızda; birinci çocuk için çocuk parası 300 TL, ikinci çocuk için çocuk parası 400 TL, üçüncü çocuk için çocuk parası 600 TL ‘dir. Çocuk parası ödemesi öncelikle; annesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde anneye yapılmaktadır. Eğer anne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil baba Türkiye Cumhuriyet vatandaşı ise; bu durumda babaya ödenmektedir. Anne ölmüş ise bu durumda yine çocuk parası ödemesi babaya yapılacaktır. Eğer bebeğin hem annesi hem de babası ölmüş ise bu durumda kanuni temsilcilere ödeme yapılmaktadır.

Özetle haber başlığımızın sorusunun yanıtını liste halinde sıralayalım:

  • Birinci çocuk için: 300 TL
  • İkinci Çocuk için 400 TL
  • Üçüncü çocuk için 600 TL

olarak ödenmektedir.

Tabii ki bu çocuk parasına hak kazanmak için gerekli şartları taşıyan anne ve babaların bunun için müracaat etmeleri gerekmektedir. Çocuk parası başvuru işlemi ve diğer tüm hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan tüzük ile düzenlenmiştir. Buna göre çocuk parası başvuruları; ilgili vilayette bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ‘ne, çocuk parası alacak kişi kamu görevlisi ise görev yaptığı kuruma, Sosyal Hizmet Merkezleri ‘ne, yurt dışında yaşayanların ise konsolosluk ya da büyükelçiliklere müracaatı etmesi suretiyle yapılmaktadır. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çocuk parası başvurusu için yetkilendirilecek başka birimler de bu müracaatları alabilecektir.

Başvuru sırasında ilgili bilgilerin doğru olarak başvuru birimlerine bildirilmesi gerekmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gerekli görmesi halinde başvuruyu reddedebilmektedir. Ancak bu duruma da red kararının alınmasından sonra 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Çocuk parası nereden çekilir konusunu da haberimiz içerisinde cevaplayarak sonlandıralım. Az önce de belirttiğimiz üzere çocuk parası; sağ ve Türk vatandaşı ise annenin adına yatacak, anne de bu parayı PTT şubelerinden çekebilecektir. Çocuk parası çocuğun doğumuna müteakip ilgili bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 – 45 gün arasında ilgili kişinin hesabına yatacaktır. Çocuk parası konusunda daha ayrıntılı bilgi için ve yine paranızın yatıp yatmadığı konusunda ister E – Devlet portalı üzerinden takip yapabilir ya da ÇSGB ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ) ‘nin hizmet hattı olan ALO 170 ‘i arayabilirsiniz.