Emekli İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi ?

4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen işçilik hakları bakımında emekli işçiyle diğer işçiler arasında hiçbir ayrım bulunmamaktadır. Dolayısıyla emekli işçi de diğer işçilerle aynı haklara sahiptir.Aynı durum emeklilik olduktan sonra herhangi bir işyerinde çalışıp işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı açısından geçerlidir. Dolayısıyla emekli işçi de işten ayrıldığında diğer işçiler için geçerli olan kıdem tazminatı şartlarını taşıyorsa kıdem tazminatı alabilir. Yani işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuşsa, kıdem tazminatı almayı hak edecek şekilde işten çıkmış veya işveren tarafından işten çıkarılmışsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Yukarıda belirtilenlerden de anlaşılacağı üzere emekli çalışanların kıdem tazminatı almaları konusunda aslında bir sorun bulunmamakla birlikte, emekli olduktan sonra çalışanlar genelde kayıt dışı (sigortasız) çalıştırıldığından, sorun buradan kaynaklanmaktadır. Bu şekilde sigortasız olarak çalışan işçi işten ayrıldığında kıdem tazminatını hak etmiş olsa bile işveren kıdem tazminatını ödemekten kaçınmaktadır. Aslında kıdem tazminatın hak kazanmak için sigortalı çalışma şartı bulunmamaktadır. Fakat sigortasız çalışan işçi işten ayrıldığında, işveren kıdem tazminatı ödemezse işçinin bu işyerinde çalıştığını ispatlaması zorlaşmaktadır. Genel olarak da işçi iş mahkemesinde hizmet tespit davası açmak zorunda kalmakta, öncelikle çalıştığını ispatlaması gerekmektedir.