Yetim Aylığı Alan Çalışırsa Maaşı Kesilir mi

Yetim aylığı alanlar merak ettiklere konulara bu haberimizde detayları ile değineceğiz.  Yetim aylığı alan çalışırsa maaşı kesilir mi soru ve diğer sorulara haberimizden yanıt alabileceksiniz. En çok merak edilen yetim aylığı alırken isteğe bağlı sigorta olabilir miyim sorusu da yazımızda detaylı olarak yer vermeye çalışacağız.

Yetim aylığının hangi kanun hükümlerine göre bağlanacağı, ölen kişinin ölüm tarihine göre belirlenmektedir. Buna göre, 1 Ekim 2008’den önce ölen kişilerin hak sahiplerine 1 Ekim 2008’den önce yürürlükte bulunan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yetim aylığı bağlanacaktır. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008’den sonra ölen kişilerin hak sahiplerine ise, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yetim aylığı bağlanmaktadır.

SSK ve Bağ-Kur Kapsamında çalışıyorken vefat eden sigortalıların 5510 Sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

  1. 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların v ya,
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların ve ya,
  3. Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının,

Her birine % 25’i oranında aylık bağlanır.

Yetim Aylığı Alırken Çalışmaya Başlayanların Durumu Ne Olur?

SSK ve Bağ-Kur’dan yetim aylığı alıyorken çalışmaya başlayan kız ve erkek çocukların yetim aylıkları işe girdikleri tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen kesilmektedir.

İşten Ayrılanların Yetim Aylıkları Yeniden Bağlanır mı?

SSK ve Bağ-Kur’dan yetim aylığı alıyorken çalışmaya başlayıp yetim aylıkları kesilen hak sahipleri, yetim aylığı şartlarını taşıması halinde bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine talepte bulunarak yetim aylığını yeniden bağlatabilirler.

Yetim Aylığı Alırken İsteğe Bağlı Sigortalı Olma

SGK mevzuatında, bilinmesi gerekli önemli detay konulardan birisi de, yetim aylığı alanların isteğe bağlı sigortalı olmaları durumunda, yetim aylıklarının kesilip kesilmeyecegidir. Başka bir söylemle, bir kişi SGK’dan hem yetim aylığı alıp, hem de isteğe bağlı sigorta primini kendisinin yatırıp yatıramayacagının açıklanması gerekmektedir.

Konunun ilk başında yazdığımız kanun hükmüne göre anlaşılacağı üzere, vefat eden sigortalının geride kalan kız veya erkek çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesinin şartları arasında, 5510 sayılı kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamak şeklinde bir şart bulunmaktadır.

Sosyal güvenlik uygulamalarında, 5510 sayılı yasanın 34 üncü maddesinde yer alan “çalışmamak” ibaresi “fiili çalışma”olarak anlaşılıp değerlendirilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık ise, sosyal güvenlik uygulamalarında, fiili bir çalışmaya istinaden kurulan sigortalılık değil, gönüllü prim esasına dayalı bir sigortalılık türüdür. Yani, isteğe bağlı sigortalılık, çalışma hayatına girmeden ve bir çalışmayı gerektirmeden, sosyal güvenlik sistemine dışarıdan müdahil olmak suretiyle prim ödenmesi ve sosyal güvencenin sağlanmasıdır.

Ayrıca, isteğe bağlı sigortalı olan kişi, aynı zamanda yetim aylığı alan bir kişi ise, SGK’dan aldığı yetim aylığının bir kısmını tekrar isteğe bağlı prim ödemesi şeklinde SGK’ya iade etmesi şeklinde olur ki, bu durum da SGK için daha avantajlı ve karlı bir durumdur.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yetim aylığı alanların çoğu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigortalı olunması durumunda, yetim aylıklarının kesileceğini sanmaktadırlar. SGK’dan yetim aylığı alan kişiler, hem yetim aylıklarını alıp hem de isteğe bağlı sigortalı olabilirler.