2016 Doğum borçlanması nasıl yapılır ?

2016 Doğum borçlanması nasıl yapılır ? sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma hakkı vermekte ve bu süreler borçlanıldığında daha erken emekli olma imkanı sağlanmaktadır.İşte bu süreler içerisinde kadınlar için en önemli olanı “Doğum Borçlanması”dır.

6552 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce sadece SSK kapsamında çalışan kadın sigortalılar doğum borçlanması yapabiliyorken, 6552 sayılı torba kanunun yürürlüğe girmesiyle nihayet bu eşitsizlik ortadan kaldırılmış ve doğum borçlanması hakkı Bağ-Kur kapsamında ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan kadın sigortalılara da verilmiştir.

Haberimizde  doğum borçlanmasının nasıl yapılacağı, kimlerin doğum borçlanması yapabileceği, doğum borçlanması ile ilgili  sorularınıza cevap bulacaksınız.

1-Bağ-Kur’lu Kadın Sigortalı Doğum Borçlanması Başvurusunu Nereye Yapacak?

5510 Sayılı Kanunun 4/b kapsamında sigortalı olan kadınlar yani Bağ-Kurlular doğum borçlanması başvurusunu Bağ-Kur dosyasının tescilli olduğu ve bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapacaklardır.

2-SSK Kapsamındaki Kadın Sigortalı Doğum Borçlanması Başvurusunu Nereye Yapacak?

5510 Sayılı Kanunun 4/a kapsamında sigortalı olan kadınlar yani SSK’lılar doğum borçlanması başvurusunu en son çalışmasının/hizmetinin bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapacaklardır.

3-Emekli Sandığı Kapsamındaki Kadın Sigortalı Doğum Borçlanması Başvurusunu Nereye Yapacak?

5510 Sayılı Kanunun 4/c kapsamında sigortalı olan kadınlar yani Emekli Sandığı çalışanları doğum borçlanması başvurusunu “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresindeki Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı” na yapacaklardır.

4-Doğum Borçlanması Talebinde Bulunabilmek İçin Kadın Sigortalılardan İstenen Evraklar Nelerdir?

Doğum borçlanması talebinde bulunacak SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışması olan kadın sigortalıların borçlanma talep dilekçelerini doldurmaları ve kimlik fotokopilerini eklemeleri yeterli olmaktadır.Doğum borçlanması için başka bir belge talep edilmemektedir.

5-Doğum Borçlanması Maksimum Kaç Çocuk İçin Yapılır?

Doğum borçlanması sigortalı işe başlama tarihinden sonra doğan 3 çocuk için yapılabilmekte ve kadın sigortalı talebi halinde ve gerekli şartları da sağlamak koşulu ile 2160 güne kadar doğum borçlanması yapabilmektedir.

6-Doğum Borçlanması İlk Defa Sigortalı İşe Başlama Tarihini Geriye Çeker mi?

Doğum borçlanması sigortalı işe başlama tarihini geriye çekmemekte,sadece prim günü toplamında dikkate alınmaktadır.

7-Doğum Borçlanması Koşulları Nelerdir?

Kadın sigortalının doğum borçlanması talebinde bulunabilmesi için;

  • -Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmasının bulunması,
  • -Doğumdan sonraki sürelerde adına prim yatırılmamış olması,
  • -Borçlanabileceği sürede çocuğunun yaşamış olması gerekmektedir.

8-Doğumdan Sonra Prim Yatırılan Süreler Borçlanma Talebinde Dikkate Alınır mı?

– Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler var ise bunlar borçlanma hesabında dikkate alınmamakta ve prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süreler borçlandırılmaktadır.

9-Doğum Borçlanması Yapılacak Sürede Vefat Eden Çocuklar İçin Doğum Borçlanması Yapılır mı?

Kadın sigortalıların doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar geçen süreler borçlanılabilmektedir.

10-Doğumdan Sonraki 2 yıl İçerisinde Bir çocuk Daha Doğuran Kadın Sigortalı Ne Kadarlık Süre Borçlanabilir?

İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre borçlanılabilir.

2015 Yılında Doğum Borçlanması Talebinde Bulunacaklar Ne Kadar Öder?

Sosyal Güvenlik Kurumu günlük borçlanma tutarı asgari ücrete bağlı olarak değişmektedir.2015 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu günlük borçlanma tutarları şu şekilde:

  • 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında doğum borçlanması talebinde bulunacaklar için günlük borçlanma tutarı=12,81 T.L.
  • 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında doğum borçlanması talebinde bulunacaklar için günlük borçlanma tutarı=13,57 T.L.