Devlet Memuru Arsa Alıp Satabilir Mi?

Devlet memurlarının göreve başlamaları ile birlikte bir takım haklardan yoksun kalması söz konusudur. Çeşitli ticari faaliyetleri yapamayacak olan memurlar için arsa alım satım işlemleri de tartışmalı konulardan birisidir.

Devlet memurlarının yapamayacakları arasında arsa alım ve satım işlemlerinin olup olmadığı sorgulanan konulardan birisidir. Memurların herhangi bir şekilde ticari faaliyetlerde bulunması mümkün değilken, arsa alım ve satım işlemleri bu konuda istisna oluşturmaktadır. Bu konuda en önemli madde, 657 sayılı kanundur. Bu kanunda memurların hangi konularda işlem yapacağı, hangi konularda ise işlem yapamayacağı belirtilmiş durumdadır ve bu nedenle memurların bu tip sorunlarında ilgili düzenlemeye bakılması gerekmektedir.

657 sayılı kanun, memurların anonim veya limited şirket ortağı olmasına engel teşkil etmemektedir. Fakat belirtildiği gibi arsa alım satım işlemleri bir ticari işlem olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle de alım satım işlemlerinin sürekli yapılması ve bu işlemler sırasında ticari kaygıların ön planda olması memurlar için risk taşımaktadır. Memurlar tarafından sürekli olarak arsa alım ve satım işlemi yapılıyorsa, bu incelmeye takılmakta ve memur hakkında işlem yapılmasına neden olacaktır. Bu nedenle arsa alım ve satım işlemleri her ne kadar sorun olmasa da bu konuda ticari olarak sürekli iş yapan memurlar açısından sıkıntı bulunmaktadır.