PTT Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Başvuruları 24-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında alınan PTT Personel Alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Toplam 990 kişinin alınacağı PTT başvurularında 626 Dağıtıcı, 210 Gişe ve Büro Görevlisi, 81 Mühendis, 54 Tekniker, 13 Avukat ve 6 Mimar kadrosu açıldı.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 Başvuru sonuçları ise 05 Ağustos’ta açıklandı. Başvuran adaylar arasından Gişe ve Büro Görevlisi kadrosu ile Dağıtıcı kadrosundan ilan edilen kontenjanların 3 katı kadar aday; Avukat, Mimar, Mühendis ve Tekniker kadrolarının ise ilan edilen kontenjanlardan 4 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Başvuru sonuçlarında listelerin belirlenmesinde KPSS puanları ile tercih sıralamaları dikkate alınacaktır.
PTT’de Çalıştırılan Personelin Sosyal Güvencesi PTT personeli normal memur statüsüne sahip değildir. Kurumda çalışan personeller, idari hizmet sözleşmeli personel olarak sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

Kadrolar için Dikkate Alınacak KPSS Taban Puanları Mühendis: 75 Puan, Mimar: 75 Puan, Avukat: 75 Puan, Tekniker: 70 Puan, Gişe ve Büro Görevlisi: 70 Puan, Dağıtıcı: 50 Puan taban puanlar olarak belirlenmiştir.

Sınav Notu Nasıl Belirlenecek?

Sınav notu, KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır. Puanların eşit olması halinde; – KPSS puanı yüksek olan, – KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, – Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.

Sözlü Sınavla İlgili Bilgiler

Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir. Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

Atama Süreci ve Başvuru Yerleri

1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle atamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.

2) Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

3) Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamazlar.Başvuru detaylarıyla ilgile bilgiler kurumun internet adresinde (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) yayımlanacaktır.