Emekli Sandığı Maaş Günleri

Emekli Sandığı maaş günleri, Emekli sandığı 2006 Tarihinde kabul edilen Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmiştir. Bu durum ile Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK tek çatı altında toplanmıştır. Türkiye’de emekli olan memurların sosyal güvencesini sağlamak ile görevli olmakla birlikte emeklilik işlemlerini düzenler. Devlet memuru olarak çalışan her birey için malullük, yaşlılık ve ölüm gibi durumlar sonucunda sigortalarını karşılaması amacı ile tüzel kişiliğe sahip olarak Emekli Sandığı kurularak memurların sosyal güvenliği sağlanmıştır. Bu kurum sayesinde devlet memuru olarak çalışan her birey sigorta kapsamı altına alınır, emekli olduktan sonra ise emekli maaşına bağlanır. Haberimizde Emekli Sandığı maaş günleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Emekli Sandığı Maaş Günleri

Emekli Sandığı üzerinden hizmet alan bir memurun emekli olmadan memurluktan istifa etmesi durumunda ilerleyen dönemlerde emekli olabilmesi için ya SSK ya da Bağ-Kur üzerinden emeklilik için ödemelere devam ettirmesi, Emekli Sandığından kalan ödemeler ise yeni geçilen sisteme aktarılabilmektedir.Emekli Sandığı üzerinden emekli olan memurlar ilerleyen yıllarda eşlerine, 18 yaşından küçük çocuklarına sağlık hizmeti alabilmekte, Emekli Sandığı’na bağlı memurlar sorgulama işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. .Emekli sandığı kanununa göre ölen memurların maaşları eşine, kızına ya da erkek çocuğuna, anne ya da babalarına dul ve yetim maaşı altında aylık olarak bağlanır. Emekli sandığı kanununa göre vefat eden memurun emekli maaşı kesilmez ve birinci dereceden ailesine ölümden sonra zor durumda kalıp mağdur olmamaları için maaş aynen ödenmeye devam eder. Ancak bu maaşın vefat eden memur yakınlarına ödenmesi için şartlar vardır.

Emekli Sandığı Maaş Günleri

Emekli Sandığına bağlı olarak maaş alanları banka şubelerinde yoğunluğu önlemek amacı ile gün olarak ayırarak değişik zamanlarda maaş ödemelerini yapmak sureti ile düzenlemişlerdir. Bu düzenleme 1 Ağustos 2002 tarihinde başlamıştır. Maaş Ödemeleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

1.Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında aylık almakta olan”Birinci Grup”taki A0-KT -V0-VH-VK-M0-T0 rumuzlu dosyalara aylık aldıkları dönemin ilk gününden başlayarak doğum tarihlerine göre aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Doğum tarihleri;

00 ve 40 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın birinci gününde;
41 ve 46 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın ikinci gününde;
47 ve 49 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın üçüncü gününde;
50 ve 53 yılları dördüncü gününde;
54 ve 99 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın beşinci gününde maaşları yatırılmaktadır.

2. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında aylık almakta olan “İkinci Grup”taki A0-M0-VH-VK-T0-V0-KT rumuzlu dosyalara; aylık aldıkları dönemin ilk gününden başlayarak doğum tarihlerine göre aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Doğum tarihleri;

00 ve 22 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın birinci gününde;
23 ve 28 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın ikinci gününde;
29 ve 48 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın üçüncü gününde;
49 ve 54 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın dördüncü gününde;
55 ve 99 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın beşinci gününde maaşları yatırılmaktadır.

3. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık almakta olan “Üçüncü Grup”taki A0-T0-VK-KT-V0-VH-M0 rumuzlu dosyalara; aylık aldıkları dönemin ilk gününden başlayarak doğum tarihlerine göre aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Doğum tarihleri;

00 ve 33 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın birinci gününde;
34 ve 37 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın ikinci gününde;
38 ve 40 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın üçüncü gününde;
41 ve 43 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın dördüncü gününde;
44 ve 99 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasında olanlara ödeme yapılacağı ayın beşinci gününde maaşları yatırılmaktadır.

Maaşların ödenme günleri eğer ki cumartesi gününe rastlıyorsa maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlıyorsa maaşlar pazartesi günü ödenir. Maaşların yatırılma günlerinden herhangi biri, cumartesi ya da pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, maaşların aylık ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı, Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.