Konut alana devlet katkısı geldi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün t Birçok vatandaşımızın en önemli beklentisinin konut sahibi olmak olduğunu söyleyebiliriz. 6637 sayılı Kanunla Türk vatandaşlarının belirli koşulları sağlamaları karşılığında konut yardımına devlet katkısı yapılacağı düzenlenmiştir. Konut hesabının ödenmesine ilişkin katılımcıların, bankaların ve Devlet kurumlarının yapacakları işlemleri açıklamak üzere Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Buna göre, Türk vatandaşları 26.08.2016 tarihinden itibaren bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu olarak açılabilecek.

Konut hesabı olarak ortak hesap açılması veya birden fazla konut hesabı açılması mümkün olmayacak. Konut hesabı bankalar arasında taşınamayacak. 18 yaşından küçükler veli ve vasisi tarafından konut hesabı açılabilecek.

Katılımcı, konut hesabının açılış tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, 30.000 TL’yi geçmeyecek şekilde üst sınırı aşan bir tutar yatırabilecek.

Konut hesabının açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı ve yapı kullanma izin belgesini haiz müstakil tapu sahipleri adında konut hesabı açılamayacak.

Bu hususta katılımcının konut hesabı açmasına engel bir durum olup olmadığı Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden tespit edilecek. Devlet katkısına konu olan konutların;

Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar,

Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanım izin belgesi bulunan konutlar,

Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar,

Olması gerekecek. Ancak, devre mülklere devlet katkısı ödenmez.

AYLIK ÖDEMELERE DİKKAT!

Konut hesabına ilişkin ödemeler aylık ve üç aylık düzenli ödeme şeklinde yapılabilecek

Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 250 TL, üst sınır 2500 TL olacak. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dâhilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilecek.

Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda aylık ve üst sınırların üç kat geçerli olacak.

Katılımcılar ilgili ay veya üç aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilecek.

Sözleşme dâhilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra ulaştığı veya alt sınıra geçtiği durumda katılımcı ilgili ay veya üç aylık dönem için düzenli ödemesini tamamlamış sayılacak.

HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Katılımcının devlet katkısında hak kazanabilmesi için katılımcının ;

Türk vatandaşı olması,

07.04.2015 tarihi itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,

Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca devlet katkısına konu olan konutlara uygun olarak konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,

Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 07.04.2015 tarihinden itibaren 7. Madde kapsamında başka konut edinmemiş olması,

Konut edinim tarihini müteakip altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulunduğu bankaya başvurması gerekiyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Devlet katkısının hesaplanmasında, konut edinim tarihindeki birikim esas alınacak. Devlet katkısı tutarı, konut edimim tarihindeki birikimin %20’sini ve azami 15.000 TL Türk Lirasını geçemeyecek. Katılımcının eşinden ve birinci derece kan hısımlarından satın aldığı konutlara devlet katkısı ödenmeyecek. Devlet katkısı katılımcı tarafından konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanacak;

Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının %15 idir. Ancak ödenecek tutar 13.000 TL’yi geçemeyecek.

Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ile 59 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının %18 idir. Ancak ödenecek tutar 14.000 TL’yi geçemeyecek.

Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ile üzeri olanlar için hesaptaki birikim tutarının %20 sidir. Ancak ödenecek tutar 15. 000 TL’yi geçemeyecek.

NASIL ÖDENECEK?

Devlet katkısı, hak sahibine konut hesabının bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek. Katılımcı, konut edinim tarihinden 6 ay içerisinde konut hesabının bulunduğu bankaya başvuracak. Banka, Tapu ve Kadastro Paylaşım sistemi üzerinden katılımcı bilgilerinin kontrolünü sağlayacak. Banka, kat irtifakı tapusu olan konutlar ve konut nitelikli müstakil taşınmazlar için yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığını Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulayacak. Konutun yapı kullanma izin belgesinin bulunması ancak Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinde bu bilginin bulunmaması halinde katılımcı kat irtifakına konu olan konut veya müstakil tapulu konut için yapı kullanma izin belgesinin bir örneğini bankaya verecek.

Banka ay içerisinde yapılan Devlet katkısı ödeme başvuruların kontrol eder ve takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanan form çerçevesinde tek liste halinde Bakanlığa iletecek. Bakanlık söz konusu bilgileri bankalardan elektronik ortamda da istemeye yetkili olacak.

KAYNAK: Resul Kurt – Star Gazetesi